Julespisning og banko

Torsdag den 7. december kl. 19 er det tid til et roklubbens hyggeligste arrangementer. Vi spiser julemad med steg og ris a la mande og spiller banko bagefter. Gaverne er små, men stemningen høj.

Pris for maden 70 kr.

Man kan vælge kun at komme til spisningen - eller kun til bankoen. Hvis man vil være med til banko, skal man tage en gave med til værdi af ca. 25 kroner.

Tilmelding senest søndag den 3. december. På listen i klubben eller her på hjemmesiden.

På gensyn
Køkkenudvalget