Tid til kontingentbetaling

Kære medlemmer,

Nu er det blevet tid til indbetaling af kontingent. Satserne er vist nedenfor. Det vil reducere mit arbejde hvis så mange som muligt indbetaler kontingent for hele året.

Indbetaling kan ske til Danske bank reg nr. 1551, konto nr. 2153823

Som noget nyt kan der alternativt indbetales via mobile pay konto 75942 (ja, det er kun 5 cifre). Denne mobile pay konto vil også fremover kunne anvendes til betaling for mad og drikke ved klubbens forskellige arrangementer. Husk altid at angive medlemsnr. og navn! 

Betalingsfrist er 15. januar.

Kontingentsatser 2018

I ønskes alle et lykkebringende nytår – gerne med masser af sol og svag vind.