Til orientering

'Naboerne' på grusvejene syd (nord?) for roklubben har fået lov til at låne opholdsstuen onsdag den 17. januar kl. 19.30 med henblik på at danne et vejlaug.
Bestyrelsen